Tumblelog by Soup.io
 • psychedelix
 • c3o
 • grah
 • jooray
 • worm23
 • mactux
 • serdarserdar
 • kloh
 • evolusion
 • cygenb0ck
 • basketmaker
 • enceha
 • esad
 • PawelS
 • cygi-chan
 • monitoring
 • andrius
 • M69nuM
 • guyver
 • tomashevska
 • jointskurwysyn
 • misza
 • julsly
 • bazyliszek
 • white-eyes
 • pingwineq
 • niezwyykla
 • inspi2
 • indestructibleforever
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2018

8746 3e71 500
Reposted fromtwice twice vianieobecnosc nieobecnosc
4360 fb40 500
Reposted frompollywood pollywood vianieobecnosc nieobecnosc
Z czasem potrzebujemy dłoni. Nie pieniędzy, telewizorów, domu, auta czy też lepszej pracy. Przychodzi moment, że cała egzystencja sprowadzać się będzie do dłoni drugiego człowieka, do jego obecności. Pozornie proste i banalne.
— Damian Sawa
Jak powiedzieć komuś, że był ktoś, kogo się kochało bardziej...
— Nie licząc kota, Kasia Bulicz-Kasprzak
Nie trać nadziei - zawsze możesz znaleźć coś cudownego w jutrzejszej poczcie.
— Brown H. Jackson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
1897 ef87 500
Reposted fromturquoise turquoise vianaturalginger naturalginger
Jak to się dzieje, że niektórzy nigdy nie klną? W zdaniach jest tyle przerw, gdzie po prostu musi się wstawić "kurwa". Powiem wam, że najbardziej to mi imponują prezenterzy wiadomości. Gdybym to ja czytał, to by brzmiało mniej więcej: "I, kurwa, skierowali samolot, chuje wyjebane, prosto w World Trade, kurwa, Center". Bo czy, będąc człowiekiem, w ogóle da się inaczej?
— Nick Hornby
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianaturalginger naturalginger
Zostań na dzień
Bo trudno tak ciągle w połowach dróg
Zostań na noc
Bo jeszcze dziś mogą podpalić wschód
— Muchy - "Biały walc"
Reposted fromdojenka dojenka vianaturalginger naturalginger
8103 c360
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakobiety kobiety
8079 46a7 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakobiety kobiety
8078 431f
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakobiety kobiety
8258 6fca
5978 2869 500
5647 647d 500

Are we really so different that we must be horrified of one of them uncovered, and completely okay with the other?

this is now my most favorited post ever

7199 6e85 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia vianieobecnosc nieobecnosc
3408 aa5d 500

barretoart:

Experiemental photography 
Painting with the light of the moon

Reposted fromerial erial viafajnychnielubie fajnychnielubie
7606 243a
with my dear Husband by Laura Makabresku
Reposted fromlubiew0 lubiew0 viaHogattaa Hogattaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl