Tumblelog by Soup.io
 • c3o
 • grah
 • jooray
 • worm23
 • mactux
 • serdarserdar
 • kloh
 • evolusion
 • cygenb0ck
 • basketmaker
 • enceha
 • esad
 • PawelS
 • cygi-chan
 • monitoring
 • andrius
 • M69nuM
 • guyver
 • tomashevska
 • brzask
 • misza
 • julsly
 • bazyliszek
 • white-eyes
 • pingwineq
 • niezwyykla
 • inspi2
 • indestructibleforever
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

1790 9f62 500
Reposted fromverronique verronique viafreska freska
1387 5118 500
Reposted fromPoranny Poranny viaprecious precious
5319 f7e4 500
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viasohard sohard
7336 1a07 500
7231 1eb7
7384 8a7e

0ddech:

Not mine just my edit. Pls don’t remove text! Thanks :)

2558 d9ed 500
Nie wiem, co mówić dalej. Rezerwy dialogowe w zupełności się wyczerpały.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted frommizuka mizuka viaallay allay
Wiele razy chciałem Ci się wytłumaczyć, ale jakoś nie umiałem. Pisałem listy i darłem je. No, ale to oczywiste, że człowiek nie umie wytłumaczyć innym tego, czego sam dokładnie nie rozumie.
— Haruki Murakami/Przygoda z owcą
Reposted fromsfeter sfeter viaallay allay
4028 52b6 500
Reposted byczlowiekwchlodni czlowiekwchlodni
4021 2fa9 500
Twoje serce waży tonę, zawaliłem, ale kurwa, Ty też. Sposób w jaki mi odpowiadasz, sprawia że Cię podważam. Zgaduję, że nie tylko Twoje ciało jest gibkie, naginasz prawdę, pozwalamy sobie odejść, słowna wojna, wciąż ruszamy stare rany, chociaż wiemy że są one wrażliwe, bo ludzie ranią ludzi, to znany fakt.  
To byliśmy ja i Ty, zakochani przez szybkie lato, teraz wysyłamy sobie znaki zapytania, bo zmieniliśmy numery, patrząc wstecz, idealnie mi pasowałaś,nie pozwalałaś się pieprzyć od razu, kazałaś mi na to pracować, jeździłem wkoło pijany,obudziłaś we mnie najgorszego mnie.

Reposted byzapomnianehydrospheremhsa

June 27 2017

7951 1835
Reposted fromtfu tfu viasucznik sucznik
0871 0432 500
Reposted fromnozu nozu viaszalony-virus szalony-virus
3685 3bee 500
Reposted fromwyczes wyczes viafar-away far-away
Reposted fromFlau Flau vialaj laj
3277 2407 500
Reposted fromparkaboy parkaboy vialaj laj
1483 d92b 500
Reposted fromexistential existential vialaj laj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl