Tumblelog by Soup.io
 • c3o
 • grah
 • jooray
 • worm23
 • mactux
 • serdarserdar
 • kloh
 • evolusion
 • cygenb0ck
 • basketmaker
 • enceha
 • esad
 • PawelS
 • cygi-chan
 • monitoring
 • andrius
 • M69nuM
 • guyver
 • tomashevska
 • jointskurwysyn
 • misza
 • julsly
 • bazyliszek
 • white-eyes
 • pingwineq
 • niezwyykla
 • inspi2
 • indestructibleforever
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

4825 bdfc 500
white room by Natalia Molchanova
Reposted fromcorvax corvax viaDagarhen Dagarhen
2351 cbd2 500

reoffend:

My bath bomb decided to turn my bath into a Van Gough painting

Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaDagarhen Dagarhen
Nie przejmuj się tym - zanim ten list dojdzie, będę już fontanną pogody i radości życia! Ale dzisiaj kocham Cię w smutku.
— Jeremi Przybora - "Listy na wyczerpanym papierze"

– To koniec – powiedział.

– Nie dzwoń do mnie więcej – powiedziała ona.

On uwierzył. Ona nie. 

— Piotr C. "BRUD"
4663 b840 500
Wakacyjny analog.
Reposted fromPoranny Poranny

kurlikowskaa:

Skrzywdzenie kogoś zajmuje minutę,
ale czasami naprawa tego zajmuje całe życie.

Reposted frommakswilczur makswilczur vianowaczi nowaczi
9655 71b3 500

thyreoidectomia:

how I see myself in the future:

Reposted fromunmadebeds unmadebeds vialaparisienne laparisienne
1513 e099
Reposted fromsassenach sassenach viaPoranny Poranny
1236 4b35
Asertywność zbyt często jest pospolitym brakiem taktu
1247 5340
4321 a332 500

Before Sunrise (1995)
Reposted fromiblameyou iblameyou vialittlemouse littlemouse

August 17 2017

3055 2f44 500
Reposted fromSkyheartstar13 Skyheartstar13 viaLuukka Luukka
5887 ba46 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater via8agienny 8agienny
tyle szczęścia z powodu dotknięcia czyjegoś policzka
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromIkuszka Ikuszka viaszydera szydera
Reposted fromseleneskin seleneskin viaszydera szydera
3090 a431
Reposted fromLittleJack LittleJack viakerosine kerosine
Kto by się przejmował winem i różami? To każdy potrafi. A pokazać drugiej osobie, że nie możesz bez niej żyć? To się dopiero nazywa romantyzm.
— Sylvia Day "Wyznanie Crossa"
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viacristinaa cristinaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl